Pražská konzervatoř pořádá 

17. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky laureátů klavírních soutěží

od 12 do 18 let

MLADÝ KLAVÍR PRAŽSKÉ

KONZERVATOŘE 2023

sobota 2. prosince 2023 od 10:00 hodin

Koncertní sál Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1

Podmínky účasti: věk 12-18 let /nar. 2005–2011/, předchozí významné umístění na některé z českých nebo zahraničních klavírních soutěží doložené kopií diplomu nebo, ve výjimečných případech, doporučení vedení domovské umělecké školy /např. ZUŠ nebo konzervatoře/, která bude také garantem vysoké úrovně vystoupení svého žáka, nebo /v případě, že účastník není žákem umělecké školy/ doporučení nejméně dvou významných uměleckých nebo pedagogických osobností, které účastníka znají. 

Program:

libovolný reprezentativní program v rozsahu 15 – 20 minut /limit nutno dodržet/.

Výkony účinkujících bude hodnotit odborná porota, kterou tvoří vynikající umělecké a pedagogické osobnosti. 

Ceny a oceněnívšichni účinkující obdrží na závěr přehlídky Diplom za účast na Mladém klavíru PK.

Nejlepší účastníci vybraní porotou se stávají nositeli titulu „Laureát Mladého klavíru Pražské konzervatoře 2023“ /bez udání pořadí/ s právem a povinností vystoupit na koncertě laureátů    6. dubna 2024  v Koncertním sále Pražské konzervatoře. Videozáznam tohoto koncertu bude umístěn na veřejně přístupném internetovém médiu.

Hlavní cenu Talent Mladého klavíru 2023“ /peněžní cena 5 000,- Kč/ věnuje firma Unicorn, pro vybrané laureáty jsou připraveny další hodnotné ceny /peněžní poukázky na nákup hudebnin/. Účastníci obdrží rovněž malý dárek od firmy Musica Gioia.

Součástí ocenění porotou vybraných laureátů MKPK 2023 je i možnost jejich bezplatné aktivní účasti na Mezinárodních letních klavírních kurzech Pražské konzervatoře 2024 /2.-12. července 2024/.

 

Přihlášku k účasti na předepsaném formuláři zašlete, prosím,

do 5. listopadu 2023

elektronickou poštou na adresu:

mlady.klavir@prgcons.cz

případně formou dopisu na adresu:

Pražská konzervatoř

Mladý klavír 2023

Na Rejdišti 1

110 00 Praha 1

BEZ ÚČASTNICKÉHO POPLATKU!

 

Přihláška musí obsahovat: jméno a datum narození účinkujícího, kontaktní adresu /rovněž e-mail/ a telefon účastníka /nebo jeho rodičů/, název umělecké školy, kterou navštěvuje, jméno pedagoga, výčet soutěžních a uměleckých úspěchů s udáním roku, ve kterém byly dosaženy, které musí být doloženy např. kopiemi diplomů /stačí jeden – z nejvýznamnější soutěže/, případně doporučení a garanci domovské umělecké školy nebo alespoň dvou významných uměleckých nebo pedagogických osobností v případech, kdy účastník nemá dosud ocenění ze žádné soutěže nebo není zapsán na žádnou uměleckou školu. Součástí přihlášky je podrobný program vystoupení s udáním jeho přesné délky.

Každý účastník obdrží e-mailem /případně dopisem/ potvrzení své přihlášky a cca do 20. listopadu 2023 rovněž upřesnění času svého vystoupení na přehlídce. Pořadatelé si vyhrazují právo zredukovat počet účinkujících v případě, že počet přihlášených výrazně přesáhne časově únosnou míru. V takovém případě dostanou přednost kandidáti s předchozím lepším umístěním na významnější soutěži, respektive s dřívějším datem podání přihlášky.

Pozn.: v případě, že účastník podal včas přihlášku do soutěžní přehlídky a přesto nedostal od pořadatele potvrzení o zařazení do přehlídky, prosíme, ihned nás kontaktujte. Může jít o nedoručený e-mail nebo o jiné nedopatření.

Koncertní sál Pražské konzervatoře

Ubytování si každý účastník zajišťuje sám.

Další informace týkající se Mladého klavíru PK 2023 včetně jeho programu /ten bude znám cca od 20. 11. 2023/ budou postupně zveřejňovány na těchto webových stránkách.

Změny vyhrazeny.