Koncert laureátů 2019 přeložen na listopad 2020

OZNÁMENÍ

 

Vzhledem k pokračující nestandardní situaci

a stále omezeným podmínkám uměleckého školství

v souvislosti s nemocí COVID-19

se koncert laureátů Mladého klavíru 2019

překládá z 20. června 2020

na sobotu 21. listopadu 2020, 18:30 hodin

Koncertní sál Pražské konzervatoře

 

Děkujeme za pochopení

 

 

NOTIFICATION

 

Due to the continuing non-standard situation

and still limited conditions in art education

in context with the disease COVID-19

the concert of the Young Piano 2019 Laureates

is translated from June 20, 2020

to Saturday November 21, 2020, 6:30 pm

Concert Hall of Prague Conservatoire

 

Thank you for understanding